top of page

ინფორმაციისა და დოკუმენტების
მიმოცვლის დიგიტალიზაცია

აკონტროლეთ დოკუმენტების მიმოცვლა, საინფორმაციო ნაკადები და
დაუყოვნებლივ უპასუხეთ თქვენი კლიენტების განაცხადებს.

BG 2.png

ინფორმირება

მნიშვნელოვანი განცხადებები და ახალი ამბები გეკარგებათ ჩეტში და მესენჯერში?
კავშირის ერთიანი ოფიციალური არხით სარგებლობისას, ინფორმაცია ყოველთვის
მიაღწევს მომხმარებლამდე.

en 1.png

შეტყობინებები

გააგზავნეთ მნიშვნელოვანი და საგანგებო შეტყობინებები და ფუშ-შეტყობინებების
მეშვეობითა და მათი წაკითხვის გარანტიით.

ხმის მიცემა

შექმენით მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით ხმის მიცემის სისტემა და გამოაქვეყნეთ საჯარო გადაწყვეტილებები უსასრულო შეკრებების მაგივრად.

en 2.png
en 3.png

ახალი ამბები

გამოაქვეყნეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ ახალი ამბები ფოტო და
ვიდეო მასალების დამატებით.

BG 2.png

უკუკავშირი

მოახდინეთ კონცენტრაცია სამუშაოზე, დაზოგეთ დრო და ისარგებლეთ
კლიენტებისაგან მიღებული უკუკავშირით. ჩვენ გვჯერა, რომ გსურთ წარმოქმნილი
პრობლემების უფრო სწრაფად და ადვილად გადაჭრა.

en 4.png

განაცხადები

მომხმარებლები გამოგიგზავნიან განაცხადებს და სურვილებს უშუალოდ მობილური
აპლიკაციიდან, თქვენ კი მიიღებთ მათ უნიფიცირებულ ინტერფეისში და დანიშნავთ
მათ შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირებს.

შესრულების
სტატუსი

პროცესის ყველა მონაწილე ონლაინ რეჟიმში ხედავს თავისი განაცხადის შესრულების
სტატუსს. აღარაა საჭირო ზედმეტი ზარები და კითხვები სამუშაოების შესრულების
სტატუსის დასაზუსტებლად.

en 5.png
en 6.png

​გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლი

თქვენი კლიენტები უკუკავშირის მეშვეობით დაგეხმარებიან და დაგიდასტურებენ
სამუშაოების შესრულებას. თქვენ ავტომატურ რეჟიმში მიიღებთ ინფორმაციას
გაწეული მომსახურების ხარისხისა და დროულობის შესახებ.

მოგწონთ ფუნქციონალი?

BG 2.png

დოკუმენტები ონლაინ რეჟიმში

გაითავისუფლეთ თავი რუტინული პროცესებისაგან - გამოაქვეყნეთ საერთო
მოხმარების ძირითადი დოკუმენტები, ხოლო ინდივიდუალურ დოკუმენტებზე
წვდომა მიეცით თითოეულ ცალკეულ მომხმარებელს.

en 7.png

დოკუმენტები

საწესდებო დოკუმენტები, რეკვიზიტები და საწარმოსათვის მნიშვნელოვანი სხვა დოკუმენტები უკვე საყოველთაოდ ხელმისაწვდომია. ყველას შეუძლია მათი ჩამოტვირთვა ნებისმიერ მოსახერხებელ დროს, თქვენ კი მათ განაახლებთ ხოლმე
საჭიროებისამებრ.

ანგარიშები

ხარჯებისა და შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშგების პროცესი გახადეთ ღია და გამჭვირვალე, თუკი ეს გათვალისწინებულია კლიენტთან გაფორმებული თქვენი ხელშეკრულებით. რეგულარულად გამოაქვეყნეთ საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ანგარიშები.

კონტრაქტები

მგძნობიარე ინფორმაცია, როგორიცაა ინდივიდუალური კონტრაქტები თქვენსა და
კონკრეტულ მომხმარებელს შორის, ხელმისაწვდომია ცალკე ბლოკში, მხოლოდ ამ კონკრეტული მომხმარებლისათვის. აღარ იქნება დავები ხელმოწერილი კონტრაქტების მოქმედების ვადებთან, მიმდინარე ტარიფებთან ან მომსახურების საფასურის ოდენობასთან დაკავშირებით.

BG 2.png

აქტუალური კონტაქტები

ადმინისტრაცია არ არის ცნობათა ბიურო. საერთო ნომერზე გადამოწმების მაგივრად,
მომხმარებლები უშუალოდ უნდა დაუკავშირდნენ კონკრეტული მიმართულების
სპეციალისტებს.

en 8.png

ადმინისტრაციის კონტაქტები

საერთო ნომერთან ერთად, დაეხმარეთ მომხმარებელს ბუღალტრის ან იურისტის
ნომრის სწრაფად მოძებნაში - ამით გადაანაწილებთ შემოსული ზარების ნაკადებს და
გათავისუფლდებით ზედმეტი ურთიერთობისაგან.

ავარიული სამსახურები

სასწრაფო და საგანგებო სიტუაციების გადასაჭრელად, დაამატეთ მორიგე პერსონალის (მაგალითად, ელექტრიკოსის, დაცვის და ა.შ.) ნომერი. ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს კონკრეტულ პრობლემაზე რეაგირების დროს.

კავშირის სხვა არხები

"უბრალოდ ლაპარაკის" მოყვარულთათვის განათავსეთ ბმულები ჯგუფებსა და
ჩათებზე, თქვენს მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ საკმარისად ილაპარაკონ ერთმანეთთან. თქვენთან ურთიერთობისთვის კი - მათთვის ნებისმიერ დროს
ხელმისაწვდომი იქნება განაცხადების ინსტრუმენტი.

შეიტყვეთ მეტი სისტემის შესაძლებლობების შესახებ

en 15.png
ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება
en 10.png
საბუღალტრო აღრიცხვის გამარტივება

მზად ხართ DJIN-ში ჩასართველად?

bottom of page