top of page

ანალიტიკა და რესურსების აღრიცხვა

რეზიდენტებთან დავები მოხმარებული რესურსებისათვის დარიცხვების კორექტულობის თაობაზე იკავებს ერთ-ერთ პირველ საფეხურს იმ საკითხთა შორის, რომელთა გადაჭრაც უწევს ადმინისტრაციას. აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა თავიდან აგაცილებთ ამ პრობლემებს, ხოლო საერთო სარგებლობის ადგილებისათვის დარიცხვების გამჭვირვალობა ხელს უწყობს ნდობას თქვენსა და თქვენს კლიენტებს შორის.

როგორი გაქვთ მიმდინარე სიტუაცია?

arrow.png

ხელით სამუშაო

დღემდე ხელით იწერთ მრიცხველთა ჩვენებებს?

arrow.png

მონაცემთა არარსებობა

ვერ ითვლით არაბალანსს სრული მონაცემების არარსებობის გამო?

arrow.png

არდაშვება

არის თუ არა მრიცხველებიდან ჩვენების აღებაზე არდაშვების შემთხვევები?

arrow.png

წვდომის პრობლემები

არ არის ზოგიერთ მრიცხველიან ოთახებში სწრაფად მოხვედრის საშუალება?

arrow.png

ბოროტად გამოყენება

გრძნობთ ბოროტად გამოყენებასთან ბრძოლის შეზღუდულ შესაძლებლობას?

arrow.png

ბუღალტერიის პრობლემები

კლიენტთა უსასრულო კითხვები ბუღალტერიაში დაზუსტებებისა და ურთიერთანგარიშსწორებებზე რეგულარული შეჯერების ჩატარების თაობაზე.

გეცნობათ?

თუ თქვენი სიტუაცია წააგავს ზემოაღწერილს 

arrow.png

უნდა გააგრძელოთ კითხვა და ის შეცვალოთ ერთხელ და სამუდამოდ, დაიყენოთ რესურსების აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა.

en 5.1.png

რესურსების ავტომატიზებულ აღრიცხვაზე გადასასვლელად საჭიროა 

Frame 1351-1.png

ჩვენების დისტანციურად აღების ხელსაწყოები

პირველზე თქვენ თავად უნდა იზრუნოთ. თუ გაქვთ აღრიცხვის მოძველებული ხელსაწყოები - მოგიწევთ მათი გამოცვლა.

Frame 1351.png

აღრიცხვის ავტომატიზებული სისტემა

მეორეზე უკვე ვიზრუნეთ, და თქვენ შეგიძლიათ მყისიერად დაიწყოთ მუშაობა, აუცილებელი აწყობების გაკეთების შემდეგ

img 23.png
en 5.2.png

ყოველთვის ვართ თქვენს სამსახურში

თუ დაგჭირდებათ ტექნიკური კონსულტაცია ხელსაწყოების კონკრეტული მოდელების მხარდაჭერის თაობაზე ანდა თუ როგორ გახადოთ მოძველებული აღჭურვილობის გამოცვლის პროცესი სწრაფი და იაფი - მზად ვართ დაგეხმაროთ.

რომელი აწყობები გჭირდებათ

თუ უკვე სარგებლობთ ინფორმაციისა და დოკუმენტების გაცვლის გაციფრულების უპირატესობებით, ავტომატიზებული აღრიცხვის ჩართვა სიძნელეს არ წარმოადგენს. მთელი აუცილებელი ინფორმაცია, როგორიცაა უძრავი ქონების ობიექტთა რეესტრი და რეზიდენტების მონაცემთა ბაზა, უკვე არის სისტემაში.

Frame 1351-1.png

დაემატოს აღრიცხვის ხელსაწყოები ცალკეულ ოთახებში.

Frame 1351.png

მიეთითოს იერარქია, მიერთების ფიზიკური სქემის თანახმად.

Frame 1351-2.png

მრიცხველებიდან მონაცემთა ნაკადები მიუერთდეს რესურსების აღრიცხვის ავტომატიზებულ სისტემას.

en 5.4.png

და მიიღებთ

ობიექტზე რესურსების მოხმარების სრულ სურათს ონლაინ რეჟიმში

arrow.png

ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც შიდა მოხმარებისათვის, ისე გადასცეთ თქვენს კლიენტებს მობილური აპლიკაციისათვის.

დაეხმარეთ თქვენს რეზიდენტებს ორჯერ დაზოგვაში!

მხოლოდ იმის გამო, რომ კლიენტს არ ესმის კავშირი მის ქცევასა და ენერგორესურსებისათვის საბოლოო ანგარიშს შორის, ის აგრძელებს არაენერგიადამზოგველ ქცევას.

Frame 1351-1.png

მოხმარებული რესურსების ხარჯებზე ინდივიდუალური მრიცხველებით 

წინა თვის ქვითარში ერთი შემაჯამებელი ციფრი თავისთავად არ უბიძგებს ადამიანებს ეკონომიისაკენ.

"მომხმარებლებისათვის მათ მიმდინარე მოხმარებაზე ონლაინ დეტალური სტატისტიკის წარდგენად ხარჯების დონეს ამცირებს 15%-ით "

 

ფაუნჰოფერის ინსტიტუტის კვლევა

გერმანია

Frame 1351.png

საერთო სარგებლობის ადგილებში რესურსების მოხმარების საფასურის გადახდაზე

საერთო სარგებლობის ადგილებში რესურსების ხარჯვის ღია დიფერენცირებული აღრიცხვის არსებობა თვალსაჩინოდ გაჩვენებთ კავშირს კიბის უჯრედზე ღიად დარჩენილ კარებსა თუ საერთო დერეფანში ჩართულ შუქსა და საერთო სარგებლობის ადგილებში კომუნალური ხარჯების გადასახდელი თანხის ოდენობას შორის.

ეს შეცვლის თქვენი კლიენტების ქცევას საერთო ზონებში და დაზოგავს მათ სახსრებს.

en 5.5.png

წინ ვუსწრებთ ზოგიერთ კითხვებს

arrow.png

არ ვიღებთ ჩვენებას ძველი მრიცხველებიდან

არა, არ ვიცით სასწაულების კეთება და დისტანციურად ვერ ვიღებთ ჩვენებას ძველი მრიცხველებიდან.

arrow.png

არ ვაყენებთ კამერებს

აგრეთვე არ ვაყენებთ ვიდეოკამერებს, რომლებმაც უნდა ამოიცნოს ჩვენება ნეიროქსელის მეშვეობით.

arrow.png

არ ვყიდით რობოტებს

არ ვყიდით რობოტებს, რომლებმაც უნდა თქვენს ნაცვლად გადმოიწერონ ძველი მრიცხველების მონაცემები ავტომატურ რეჟიმში.

მაინც მოგიწევთ აღრიცხვის ძველი ხელსაწყოების შეცვლა თანამედროვეთი, თუ გსურთ ისარგებლოთ რესურსების ავტომატიზებული აღრიცხვის ყველა უპირატესობით.

მზად ხართ მიუერთდეთ DJIN-ს?

შეიტყვეთ მეტი სისტემის შესაძლებლობების შესახებ

en 5.4.png
ინფორმაციის შეგროვების ავტომატიზაცია
გაიგეთ მეტი
en 5.3.png
აღჭურვილობის მუშაობის კონტროლი
bottom of page