top of page

ინფორმაციის შეგროვების ავტომატიზაცია

აღჭურვილობის მდგომარეობის აღრიცხვისა და მონიტორინგის ხელსაწყოებზე ინფორმაციის ავტომატიზებული შეგროვების სისტემა გვხვდება ყველა თანამედროვე ობიექტზე. ის ჩვეულებრივ მონტაჟდება უშუალოდ მშენებლობის დასრულების წინ, და მის გარეშე წარმოუდგენელია ეფექტიანი ექსპლუატაცია.

თუ ობიექტი უკვე აშენებულია ავტომატიზაციის გარეშე

Frame 1351-1.png

შეიძლება წახვიდეთ საპირისპირო გზით და შეადგინოთ იმ სისტემების ჩამონათვალი, რომელთა გაკონტროლებასაც აპირებთ

Frame 1351.png

შემდეგ დაამატოთ ობიექტზე უკვე დაყენებული აღჭურვილობის სია

Frame 1351-2.png

გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია ავტომატიზაციის სისტემების რეალიზებისათვის ტექნიკური დავალების საფუძვლის სახით.

ამისათვის გვაქვს ორი პროდუქტი

en 5.4.png
რეზიდენტებთან დავები მოხმარებული რესურსებისათვის დარიცხვების კორექტულობის თაობაზე იკავებს ერთ-ერთ პირველ საფეხურს იმ საკითხთა შორის, რომელთა გადაჭრაც უწევს ადმინისტრაციას.

ანალიტიკა და მოხმარებული რესურსების აღრიცხვა

en 5.3.png
აღჭურვილობის მუშაობის მონიტორინგის სისტემა წარმოადგენს ობიექტის ექსპლუატაციის კუთხით სწრაფი და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველს.
 
გაიგეთ მეტი

აღჭურვილობის მუშაობის კონტროლი

შემკვეთის მოტივაცია

კითხვაზე, თუ რატომ უნდა გაკეთდეს ინფორმაციის შეგროვების ავტომატიზაციის სისტემა სწორედ ახლა, არის უამრავი ინდივიდუალური პასუხი. ჩვეულებრივ მოტივაცია ცვლილებებისადმი არის ობიექტზე შემკვეთის კონკრეტული პრობლემატიკის შედეგი.

უფრო გავრცელებული წინაპირობები მოცემულია ქვემოთ. თუ აღწერილს შორის აღმოაჩენთ თქვენს საკუთარს - უნდა დაუფიქრდეთ ტექნიკური დავალების ჩამოყალიბებას ინფორმაციის შეგროვების ავტომატიზაციის სისტემის დასანერგად.

რისთვისაა ინფორმაციის შეგროვების ავტომატიზაციის სისტემა

arrow.png

ეკონომია

ხარჯების ოპტიმიზების სურვილი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პასუხი. მომსახურე პერსონალის ოპტიმიზება და აღჭურვილობის ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირება არის ჩვენი კლიენტების ყველაზე გავრცელებული მოტივაცია.

arrow.png

ბრძოლად ბოროტად გამოყენებასთან

მეორე ადგილზეა ბრძოლა ბოროტად გამოყენებასთან. ეს ეხება როგორც თანამშრომლებს, ისე რეზიდენტებს. ინდივიდუალური მრიცხველების მონაცემებთან მანიპულირება ანდა აღჭურვილობის არარსებული გაუმართავობის აღმოფხვრის აქტების წარდგენა არის გავრცელებული პრაქტიკა.

arrow.png

ავარიული სიტუაციების თავიდან აცილება

სჯობს გავიგოთ აღჭურვილობის მუშაობის ავარიული რეჟიმების შესახებ სენსორების ქსელის მეშვეობით და წინასწარ, ვიდრე ვებრძოლოთ ავარიების შედეგებს და გადავიხადოთ ძვირადღირებული რემონტის საფასური

arrow.png

მოქნილობა გადაწყვეტილებათა მიღებისას

თუ გაქვთ უკუკავშირი სისტემებისა და აღჭურვილობის მუშაობიდან, შეგიძლიათ ჩაატაროთ ტექნიკური მომსახურება თქვენთვის ხელსაყრელ დროს ანდა გაუმართავობის პირველი ნიშნების გამოვლენისთანავე და არ მიიყვანოთ აღჭურვილობის მუშაობის სიტუაცია კრიტიკურ ზღვრამდე.

arrow.png

ენერგორესურსების ხარჯების შემცირება

ცხოველქმედების უზრუნველყოფის ყველა სისტემის მუშაობის ოპტიმიზებისა და სენსორების ქსელიდან უკუკავშირის ხარჯზე ენერგორესურსების ხარჯებს შეამცირებთ 15-დან 40 პროცენტამდე. ამასთან, თუ დასახული პარამეტრების შენარჩუნებას გადააბარებთ ავტომატიკას, თავიდან მოიცილებთ ადამიანურ ფაქტორს გადაწყვეტილებების მიღების დროს.

arrow.png

უძრავი ქონების კლასის მომატება და კვ.მ ღირებულების გაზრდა 

მოუყევით თქვენს ინვესტორებს ან რეზიდენტებს ობიექტზე ინტელექტუალური სისტემის არსებობის შესახებ, რომელთა მეშვეობითაც იზოგავთ ფულს და წარმოადგენთ სერვისის ახალ დონეს! ეს არ დარჩება უყურადღებოდ და გახდება კიდევ ერთი არგუმენტი სწორედ თქვენი ობიექტის შესარჩევად ყიდვის ან ქირაობის მიზნით.

მზად ხართ მიუერთდეთ DJIN-ს?

შეიტყვეთ მეტი სისტემის შესაძლებლობების შესახებ

en 5.4.png
ანალიტიკა და მოხმარებული რესურსების აღრიცხვა
გაიგეთ მეტი
en 5.3.png
აღჭურვილობის მუშაობის კონტროლი
bottom of page