top of page

აღჭურვილობის მუშაობის კონტროლი

აღჭურვილობის მუშაობის მონიტორინგის სისტემა არის ობიექტის ექსპლუატაციის თაობაზე სწრაფი და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველი. მისი წყალობით კარდინალურად მცირდება ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დრო და შესაძლო ზარალი.

ტიპიური პრობლემები

arrow.png

ინფორმაციის ნაკლებობა

რეალური დროის რეჟიმში აღჭურვილობის მუშაობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის არარსებობა.

arrow.png

ხელით მართვა

ობიექტზე სისტემები და აღჭურვილობა იმართება ძირითადად ხელით.

arrow.png

ნელი რეაგირება

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დაბალი სისწრაფე.

arrow.png

ხელით შემოწმება

დამოკიდებულება ადამიანურ ფაქტორზე - თანამშრომლები ხელით ამოწმებენ სისტემების მუშაობის მდგომარეობას მაშინაც კი, თუ აქვთ შესაძლებლობა, გადასცენ სიგნალები მუშაობის მდგომარეობის შესახებ დისპეტჩერის პულტზე.

arrow.png

ხელის რეჟიმი

გათბობის, კონდიცირებისა და ენერგოუზრუნველყოფის სისტემების მუშაობა ხელის რეჟიმში იწვევს ენერგორესურსებზე სახსრების გადახარჯვას.

arrow.png

მონაცემთა არარსებობა

ობიექტზე არ არსებობს სენსორთა ქსელი, რომლებიც უზრუნველყოფს უკუკავშირს ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მისაღებად აღჭურვილობის მუშაობის პარამეტრების აუცილებელ ცვლილებებზე.

როგორ გადავიდეთ აღჭურვილობის მუშაობის სრულ კონტროლზე

Frame 1351-1.png

​უპირველეს ყოვლისა, უნდა შეადგინოთ ყველა იმ სისტემის სია, რომელთა მუშაობის გაკონტროლებასაც გეგმავთ.

Frame 1351.png

შემდეგ, შეადგინეთ მთელი იმ აღჭურვილობის სია, რომელიც შედის ამ სისტემებში და რომლის მუშაობის მართვასაც შეძლებთ.

Frame 1351-2.png

ცხრილში უნდა შეიტანოთ ყველა ის მოწყობილობა, მოდელების მითითებით, რომლებიც ასრულებს რაღაც კონკრეტულ ფუნქციებს და რომლებსაც უერთდება კვების კაბელები.

აქ უნდა გავაკეთოთ პაუზა

ჩვეულებრივ ეს არაა ისეთი მარტივი ამოცანა, როგორც ჩანს ერთი შეხედვით. ვინაიდან თქვენთვის როგორც ხელმძღვანელისთვის უპირველეს ყოვლისა მთავარია, რომ აღჭურვილობა მუშაობს, თქვენ შეიძლება დაკმაყოფოლდეთ სიტუაციით, როდესაც არ არის აშკარა პრობლემები და არაფერია გაფუჭებული.

და თქვენ შეიძლება ვერც კი ხვდებოდეთ, სინამდვილეში თუ რა სიტუაციაა თქვენს ობიექტზე და სად უნდა ელოდოთ შემდეგ უსიამოვნებებს აღჭურვილობასთან უკუკავშირის არარსებობის გამო.

сhart.png

ჩვენს კლიენტებში 10-დან 9 განიცდის სიძნელეებს მონაცემთა შეგროვების ეტაპზე

გირჩევთ ყურადღებით მოეპყროთ „საშინაო დავალებას“, რადგანაც ეს დაგიზოგავთ ბევრ დროსა და ფულს პროექტის რეალიზების ეტაპზე.

როგორც იტყვიან, სწორად დასმული კითხვა უკვე არის პასუხის ნახევარი. ასევე, ობიექტზე სისტემებისა და აღჭურვილობის სრული და ამომწურავი ჩამონათვლის არსებობა საშუალებას იძლევა, დაიწეროს სწორი ტექნიკური ამოცანა ობიექტის დისპეტჩერიზაციის სისტემის რეალიზების თაობაზე. რაც საბოლოო ჯამში საშუალებას მოგვცემს, განვახორციელოთ დისპეტჩერიზაციის პროექტი მინიმალური ამოცანებითა და უმოკლეს ვადებში.

ყოველთვის ვართ თქვენს სამსახურში

თუ დაგჭირდებათ ნებისმიერი ტექნიკური კონსულტაცია ამ საკითხზე ან გაინტერესებთ, როგორ გახადოთ გადასვლა ყველა სისტემის კონტროლზე სწრაფი და იაფი - ყოველთვის ვართ თქვენს სამსახურში.

რას მიიღებთ შედეგად

arrow.png

ხარჯების შემცირება

მიიღებთ სრულ ინფორმაციას ობიექტზე თითოეული სისტემის მუშაობის შესახებ ონლაინ რეჟიმში და საგრძნობლად შეამცირებთ მისი ექსპლუატაციის ხარჯებს.

arrow.png

ოპტიმიზაცია

ეს ეხება მათ შორის ობიექტის მომსახურებისათვის აუცილებელი პერსონალის რაოდენობის ოპტიმიზებას. მთელი სისტემის მუშაობას შეიძლება თვალს ადევნებდეს მხოლოდ ერთი ადამიანი.

arrow.png

ონლაინ წვდომა

ოპერატორს შეუძლია თვალი ადევნოს ბევრ ობიექტს ერთდროულად და მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან, ობიექტებზე ინტერნეტის არსებობის შემთხვევაში. ამისათვის საჭირო არ არის რაიმე სპეციალური აპლიკაციის დაყენება - წვდომა შეიძლება გქობდესთ სმარტფონიდან, პლანშეტიდან ან ნოუთბუქიდან.

15-40%

-ს დაზოგვა შეიძლება აღჭურვილობის მუშაობის ოპტიმიზების ხარჯზე 

ეკონომია

ენერგოუზრუნველყოფის, გათბობისა და კონდიცირების სისტემების ავტომატიზების ხარჯზე შეიძლება დაზოგოთ სახსრების 15-დან 40%-მდე ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში. ეს როგორც დამატება წყლის გაჟონვისაგან, ენერგოკვების გადატვირთვისგან ან შემთხვევით აალებისაგან ზარალის თავიდან აცილებაზე.

en 5.4.png

უკუკავშირი უნდა უწყვეტად იყოს დამყარებული:

Frame 1351-1.png

აღჭურვილობის მუშაობის მდგომარეობას.

Frame 1351.png

ექსპლუატაციის სასურველი რეჟიმების პარამეტრებს.

Frame 1351-2.png

შესაბამის ადგილებში დაყენებული სენსორების ქსელს შორის.

მხოლოდ ამ კომპონენტებს შორის მუდმივი უკუკავშირის არსებობა უზრუნველყოფს სახსრების ეკონომიასა და მთლიანად სისტემების მუშაობის უკეთეს რეჟიმს.

სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება

ობიექტზე აღჭურვილობის მუშაობასთან უკუკავშირი არა მხოლოდ გიზოგავთ ფულს თქვენ და თქვენს რეზიდენტებს, არამედ პირდაპირ გავლენას ახდენს გაწეული სერვისის ხარისხზე.

თუ ადრე დენის გათიშვის ანდა დატბორვის შესახებ იგებდით გაცოფებული კლიენტების ზარებით, ახლა ყველაფერი პირიქითაა!

კლიენტებს შეატყობინებთ პრობლემის შესახებ ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ თავად შეიტყობენ მის შესახებ, და მიაწვდით აქტუალურ ინფორმაციას მისი გადაჭრის მდგომარეობის შესახებ.

 

ისინი შეძლებენ, გადაჭრის სტატუსს თვალი ადევნონ ონლაინ რეჟიმში და არ ჩამოუწყვიტონ ტელეფონები ადმინისტრაციას.

მზად ხართ მიუერთდეთ DJIN-ს?

შეიტყვეთ მეტი სისტემის შესაძლებლობების შესახებ

en 5.4.png
 ანალიტიკა და მოხმარებული რესურსების აღრიცხვა
გაიგეთ მეტი
en 5.3.png
ინფორმაციის შეგროვების ავტომატიზაცია
bottom of page