top of page

საბუღალტრო აღრიცხვის გამარტივება

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ სრული ინფორმაცია აქვეა
ხელმისაწვდომი. ამიერიდან, დარიცხვებთან, ანგარიშების წარდგენასა და
გადახდების განაწილებასტან დაკავშირებულ მთლიან მიმდინარე სამუშაოს ერთი ადამიანიც გაუმკლავდება, ამაზე მინიმალური დროის დახარჯვით.

BG 2.png

ყველაფერი ერთ ეკრანზე

ყველაფერი ის, რაც უნდა იცოდეთ და რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ყველა ეს
პარამეტრი თავმოყრილია ერთ ეკრანზე. სწორედ ამ ეკრანით იწყება თქვენი
თანამშრომლების დღე - ამიერიდან, არცერთი ფინანსური პრობლემა არ დარჩება
ყურადღების გარეშე.

en 9.png

ბალანსი

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა იცვლება ონლაინ რეჟიმში. თქვენ მარტივად შეძლებთ საჭირო პარამეტრების მიხედვით კრედიტორების ფილტრაციას და დარიცხვების სრული ისტორიის ნახვას.

კრედიტორებთან მუშაობა

ვალის 6 თვემდე გადავადება შეგიძლიათ განახორციელოთ 2 დაწკაპუნებით.
კრედიტორის შემდგომი ანგარიშები ავტომატურად დაკორექტირდება გადავადების
ყოველთვიური თანხით.

სწრაფი ქმედებები

მყისიერი გადასვლა განყოფილებებზე, რომლებიც ითხოვენ ყურადღებას მთავარი
ეკრანიდან. თქვენ ერთბაშად ხედავთ პრობლემური კლიენტების, კონტრაქტების
რაოდენობას და ავტომატური ჩარიცხვისათვის განკუთვნილ შემოსულ თანხებს, რომლებსაც არ გააჩნიათ სათანადო რეკვიზიტები.

BG 2.png

ავტომატური დარიცხვები და ანგარიშების დაგზავნა

ანგარიშებთან მუშაობა არასოდეს ყოფილა ასეთი მარტივი. რუტინული ოპერაციები
ხორციელდება ავტომატურად, ფონურ რეიმში - თქვენ მუშაობთ სიასთან, რომელიც
მოიცავს უკვე ფორმირებულ და დაგზავნილ ანგარიშებს, კლიენტის ელექტრონულ
ფოსტაზე მათი მიწოდების გარანტიით.

en 10.png

ყოველთვიური ანგარიშები

სისტემა ავტომატურად ასრულებს ყველა ანგარიშის ფორმირებას ხელმოწერილი ხელშეკრულებების მიხედვით და აგზავნის ამ ანგარიშებს თქვენს კლიენტებთან. დარწმუნებული იყავით, რომ ყველა ანგარიში დროულად იქნება წარდგენილი და  არცერთი მათგანი არ იქნება გამოტოვებული.

გადახდების კონტროლი

წარდგენილი ანგარიშების სია საჭირო ფილტრებით და გადახდის სტატუსები ყოველთვის თქვენს თვალწინ არის. შეინარჩუნეთ სრული კონტროლი სიტუაციაზე და ჭკვიანი ფილტრების მეშვეობით მყისიერად გაიგეთ, ხომ არ შემოსულა რაიმე გადახდა რომელიმე ანგარიშზე გარკვეული დროის განმავლობაში.

ანგარიშების გამოწერა ხელით

დამატებითი მომსახურებისათვის ანგარიშის გამოსაწერად შეგიძლიათ უბრალოდ
აირჩიოთ საჭირო შაბლონი ან ხელით შეავსოთ გადახდის დანიშნულება და თანხა.

BG 2.png

ტიპიური დოკუმენტების შაბლონების ფორმირება

ტიპიური დოკუმენტებისთვის ერთი ან მეტი შაბლონის შექმნის შემდეგ - შეგიძლიათ
მათი მრავალჯერ გამოყენება. სხვადასხვა კლიენტებთან იმუშავეთ სხვადასხვა
ფორის ხელშეკრულებებისა და ანგარიშების გამოყენებით.

en 11.png

კონტრაქტები

საკმარისია ერთხელ დაადასტუროთ კონტრაქტის ტექსტი, რათა შემდგომში
გამოიყენოთ ის შაბლონის სახით. ყველანაირი ცვლადი მონაცემები, როგორიცაა სახელი და საკონტაქტო მონაცემები, ავტომატურად იქნება ამოღებული მონაცემთა ბაზიდან. ახალი კონტრაქტის შექმნისას, საჭირო იქნება მხოლოდ კონტრაქტის
მოქმედების ვადის და მომხმარებლის რეგულარული გადახდების დაანგარიშების
პარამეტრების მითითება.

ანგარიშები

აირჩიეთ ანგარიშების მოსახერხებელი და ნაცნობი ფორმა, თქვენს ბიზნესში ან
რეგიონში მიღებულის შესაბამისად. თქვენი კლიენტები ვერ შეამჩნევენ ვიზუალურ
ცვლილებებს და არ იგრძნობენ დისკომფორტს ბუღალტერიის ავტომატიზირებულ ინსტრუმენტებზე გადასვლისას.

დამატებითი მომსახურება

შეადგინეთ ყველაზე გავრცელებულ დამატებით მომსახურებებზე სწრაფი წვდომის
სია და დააწესეთ საბაზისო ფასები ამ მომსახურებებზე. ამით ყოველდღიურად დაზოგავთ თქვენი თანამშრომლების მიერ ტიპიური დავალებების შესასრულებლად საჭირო დროს. და, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგეძლებათ შაბლონის გარეშე ანგარიშების ფორმირება ერთჯერად მომსახურებაზე ან ფასდაკლების მიცემა კონკრეტული
კლიენტისათვის.

BG 2.png

შემოსული გადახდების აღრიცხვა

ყველა ბუღალტრის ოცნება, გადახდების ავტომატური განაწილება დარიცხული ანგარიშების მიხედვით, უკვე რეალობად იქცა. ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ერთხელ დაასწავლოთ თქვენს კლიენტებს საჭირო მონაცემების მითითება გადახდის დანიშნულებაში.

en 12.png

უწყისები

თქვენთვის ხელმისაწვდომია როგორც პირდაპირი ინტეგრაცია ბანკთან (ბანკის
მხარდაჭერის შემთხვევაში), ასევე, ამონაწერების იმპორტი მექანიკურ რეჟიმში. რა
თქმა უნდა, ჩვენ გირჩევთ ისარგებლოთ პირდაპირი ინტეგრაციით, რადგან, ამ
შემთხვევაში, ყველა პროცესი განხორციელდება ადამიანის მონაწილეობის გარეშე.

ავტომატური განაწილება

თითოეულ კლიენტს სისტემის შიგნით გააჩნია თავისი უნიკალური იდენტიფიკატორი. ეს შეიძლება იყოს პასპორტის ნომერი, პირადი ანგარიშის ნომერი ან სხვა რამ. მთავარია, რომ კლიენტმა გადახდისას მიუთითოს ეს იდენტიფიკატორი ანგარიშის ნომერთან ერთად.

გადახდების მექანიკური გადანაწილება

გვესმის, რომ შეუძლებელია ყველა კლიენტის"გადასწავლა" პირველივე ცდაზე. სწორედ ამგვარი შემთხვევებისთვის, თქვენს განკარგულებაშია გადახდების მექანიკური გადანაწილების ინსტრუმენტი.

BG 2.png

დარიცხვების გამჭვირვალობა

გამჭვირვალობა და ერთმანეთისადმი ნდობა - ეს არის ხელმოწერილი კონტრაქტების ფარგლებში ერთმანეთის წინაშე არსებული ვალდებულებების მიმართ სანდო ურთიერთობებისა და პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბების გარანტია. ჩვენ უკვე გვაქვს ინსტრუმენტები, რომლებიც საშუალებას აძლევენ კლიენტებს დამოუკიდებლად და მყისიერად მიიღონ ნებისმიერი საბუღალტრო ინფორმაცია.

en 13.png

ამონაწერები

ზოგადად საბუღალტრო ინფორმაცია, და კერძოდ კი ინფორმაცია ამონაწერების
შესახებ, აბსოლუტურად ღიაა. თქვენი კლიენტები თავის მობილურ აპლიკაციაში
ხედავენ იგივე ინფორმაციას, რომელიც გამოსახულია თქვენს ვებ-ინტერფეისში.

გადახდების ისტორია

წარსულს ჩაბარდა გაუგებრობები დარიცხვებთან და ჩარიცხვებთან დაკავშირებით. თქვენს კლიენტებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ მიადევნონ თვალი ყველა დარიცხვების და მათი შესაბამისი გადმორიცხვების ისტორიას. აღარ არსებობს ნებისმიერი სახის ახსნა-განმარტებისათვის მიმართვის საბაბი, რადგანაც, თანხების
დარიცხვებისა და ჩარიცხვების პროცესიდან გამორიცხულია ადამიანური ფაქტორი.

გამჭვირვალობა

მომხმარებელს აქვს სრული წვდომა მასთან დაკავშირებულ ინფორმაციასთან. კლიენტის ანგარიშის შექმნის მომენტიდან, სისტემა ინახავს ყველა ახალი მოვლენის ისტორიას და ანგარიშის საერთო ბალანსის (რაც მოიცავს, კლიენტის ვირტუალურ ბალანსებს ცალკეული ხელშეკრულებების ან უძრავი ქონების შესაბამისად) თანმიმდევრულ ცვლილებებს. ერთადერთი საინფორმაციო ველი უზრუნველყოფს თქვენი ურთიერთობების სტაბილურობას და აყალიბებს მომავალში ამ
ურთიერთობების წარმატებით გაგრძელების საფუძველს.

შეიტყვეთ მეტი სისტემის შესაძლებლობების შესახებ

en 4.png
ინფორმაციის მიმოცვლის დიგიტალიზაცია
en 15.png
ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება
შეიტყვეთ მეტი

მზად ხართ DJIN-ში ჩასართველად?

bottom of page