top of page

წვდომის მართვის სისტემა

ყოველ თანამედროვე ობიექტზე არის წვდომის შეზღუდვის დანიშნულების მქონეუამრავი მოწყობილობა. ეს შეიძლება იყოს შლაგბაუმები, ელექტრონული საკეტები, სასერვისე ლიფტები, როლეტები და ა.შ. ამ აღჭურვილობის სამართავად ამა თუ იმ სახით არსებობს წვდომის მართვის სისტემა.

ტიპიური სიტუაცია ობიექტზე

Frame 1351-1.png

სხვადასხვა აღჭურვილობა

წვდომის შემზღუდველი სპეციალიზებული აღჭურვილობის დიდ ნაწილს აწარმოებენ სხვასხვა ფირმები, და თითოეული წარმოადგენს მართვის საკუთარ სისტემას კომპლექტში აღჭურვილობასთან ერთად.

Frame 1351.png

ფუნქციათა დუბლირება

შედეგად ობიექტზე მუშაობს წვდომის კონტროლის საშუალოდ 2-3, ზოგჯერ კი 4 პარალელური სისტემა. ისინი ასრულებენ ერთსა და იმავე ფუნქციებს, მაგრამ ერთმანეთთან დაკავშირებულნი არ არიან. ამასთან მომხარებლებს თან დააქვთ ბრელოკების ასხმულები - თითო ბრელოკი ყოველი ცალკე კარისათვის.

Frame 96415.png
img 10.png

რაშია ჩვენი გადაწყვეტის განსხვავება

arrow.png

დისტანციური მართვა

აღარ არის საჭირო სადღაც წასვლა იმისათვის, რომ დაამატოთ, შეცვალოთ ან
მოაცილოთ რომელიმე წვდომა ნებისმიერი გასასვლელი წერტილისათვის ნებისმიერი
მომხმარებლისათვის. ყველა მოქმედება შეიძლება შესრულდეს დისტანციურად
ოპერატორის მოხერხებული ინტერფეისიდან.

arrow.png

აღჭურვილობის მუშაობის მდგომარეობა

ადმინისტრატორს შეუძლია მთელი აღჭურვილობის მდგომარეობის დანახვა ონლაინ
რეჟიმში და შეუძლია ხელით გადასცეს ნებისმიერი კარი გაღების/დაკეტვის ბრძანება
სამომხმარებლო ინტერფეისიდან.

arrow.png

მოვლენათა გაერთიანებული ჟურნალი

ადმინისტრატორს აქვს საშუალება, სწრაფად ჩაატაროს გამოძიება ობიექტზე
მოვლენათა საერთო ჟურნალის ხელთ არსებობით. აუცილებლობის შემთხვევაში
შეიძლება გარე ვიდეომასალის ჩართვა დარღვევების ფოტო- ან ვიდეოდადასტურების
მისაღებად.

arrow.png

ერთიანი სისტემა

ამ მიდგომის წყალობით სხვადასხვა ლოკალური სისტემები მუშაობენ წვდომის
კონტროლის ერთიანი სისტემის შემადგენლობაში.

რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეს ამუშავდეს თქვენსობიექტზე

en 30.png
Frame 1351-1.png

მონაცემთა ბაზა

შეიქმნას მონაცემთა პირველადი ბაზა როგორც წვდომის კონტროლის თანამედროვე სისტემის აგების საფუძველი. შედეგად იმ მონაცემთა უმეტესობა, რომლებიც გამოიყენება წვდომის მართვის სისტემის ჩართვისას, უკვე იქნება სისტემაში.

 

ამისათვის ისარგებლეთ პროდუქტით ინფორმაციისა და დოკუმენტების გაცვლის გაციფრულება.

Frame 1351.png

შემდეგი ნაბიჯი

მონაცემთა ბაზა შეივსო ინფორმაციით ყველა გასვლის წერტილის შესახებ და მონაცემებით მათზ მომხმარებელთა მხრიდან წვდომის უფლებათა შესახებ.


მკაფიოდ განისაზღვროს გატარების პოლიტიკისა და სტუმართა წვდომის წესები.

Frame 1351-2.png

ინტეგრაცია

მოხდეს არსებული აღჭურვილობის ინტეგრირება ან ჩატარდეს ჩანაცვლება ობიექტზე
კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე.


აღჭურვილობის ინტეგრაციის ტექნიკურ ასპექტებსა და მისდამი ძირითად მოთხოვნებს უფრო დაწვრილებით შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.

მოგწონთ ფუნქციონალი?

BG 2.png

ინტეგრირებული მიდგომის უპირატესობები

წინასწარი ეტაპის დასრულებით მიიღებთ შემდეგ დამატებით შესაძლებლობებს
თქვენთვის და თქვენი რეზიდენტებისათვის.

en 31.png

სხვადასხვა სახის წვდომა

მომხმარებლები შეძლებენ პარალელურად გამოიყენონ წვდომის ის ინდიკატორები,
რომლებიც მათთვის უფრო მოხერხებულია.

- ხანდაზმული ადამიანები - ძირითადად ბარათებს ან ბრელოკებს;
- ახალგაზრდები აირჩევენ ტელეფონს ან FaceID.

და წვდომის ყველა ეს სახე შეგიძლიათ ააწყოთ და მართოთ ერთ ინტერფეისში!

სტუმართა წვდომა

ადმინისტრატორებს შეუძლიათ დაამატონ შეუზღუდავი რაოდენობით დროებითი
წვდომა სტუმრებისათვის, პერსონალისათვის, სერვის სამსახურებისათვის და ა.შ.

- ტაიმერით ან შეუზღუდავი დროით;
- შერჩეულ გასასვლელ წერტილებზე ან მთელ ობიექტზე;
– გასასვლელების შერჩეულ რაოდენობაზე ან შეუზღუდავად

ნებართვა ეძლევა უნიკალური კოდის, QR-კოდის ან ბმულის მეშვეობით.

en 32.png
en 33.png

ერთიანი სასაშვო პოლიტიკა

ობიექტის ერთიანი სასაშვო პოლიტიკის აწყობა შესაძლებელია სამი ოფციის
თანახმად:

- მომხმარებლები თავად იძლევიან დროებით წვდომებს (საკუთარი წვდომების ფარგლებში);
- მომხმარებლები იძლევიან დროებით წვდომებს ადმინისტრაციის მიერ
დადასტურების გზით;
– წვდომებს იძლევა მხოლოდ ადმინისტრაცია.

მზად ხართ ჩაერთოთ DJIN-ში?

გაიგეთ მეტი სისტემის შესაძლებლობების
შესახებ

en 5.4.png
ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება
გაიგეთ მეტი
en 5.3.png
ინფორმაციის შეგროვების ავტომატიზაცია
bottom of page